Keresztelés

A keresztség szentsége Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. Más szentségek csak a keresztség után vehetők fel.

Katolikus keresztelést gyermek keresztelése esetén legalább a szülők egyikének kell kérnie, telefonon vagy e-mail-ben (0487/614-063, vagy havas.istvan@piarista.hu). Amennyiben a szülők a keresztelésre nem a Magyar Ház kápolnáját választják, akkor a választott templom plébániáján is jelentkezni kell a keresztségre.

A keresztelésre általában szombaton kerül sor. Nincs kötött ideje, lehet délelőtt, vagy délután. Vasárnap a délelőtti szentmise után, 13 órától szabad a kápolna. A szertartáshoz lehet a francia nyelvet is választani. Keresztelési gyertyát az egyházközség ajándékoz, kis fehér ruhát a szülőknek kell hozniuk.

A kereszteléshez szükséges, hogy legalább az egyik szülő vállalja a gyermek katolikus nevelését. A gyermek megkeresztelésének nem feltétele, hogy a szülők egyházilag rendezett házasságban éljenek.

Keresztszülő lehet az a tizenhatodik életévét betöltött, katolikus vallású személy, aki a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él.

A felnőtt jelentkezők felkészítése személyes találkozók során történik. Felnőttek keresztelése esetén egyazon szertartás keretében történik a bérmálás és az elsőáldozás, vagyis az eucharisztia szentségének kiszolgáltatása is.

A keresztelés tényét és adatait a kereszteltek anyakönyve rögzíti. A Magyar Ház az ixelles-i Saint Boniface plébániához tartozik, ide írjuk be a keresztelteket. Amennyiben a későbbiekben keresztelési igazolásra lesz szüksége a szülőknek, illetve a gyermeknek, a mindenkori brüsszeli  magyar lelkészhez kell fordulni, vagy közvetlenül a plébániához. A Paroisse Saint-Boniface címe : rue de la Paix, 21, 1050 Ixelles. 

 

Elsőáldozás

Közösségünk kiemelkedő ünnepe a gyermekek elsőáldozása. Erre általában május hónapban kerül sor. A felkészítés előtte pár hónappal, többnyire januárban kezdődik. Írni-olvasni tudó gyerekek jelentkezését várjuk. Az oktatás során kis füzetet kapnak a gyerekek, ebben imák, énekek, rajzok, kérdezz-felelek és egyéb feladatok segítik a felkészülést. A hitoktatásra a vasárnapi szentmisék előtt kerül sor, pontosan 9h45- kor kezdünk a Magyar Ház földszinti nagy termében. 

 

Felkészítési időpontokról, valamint az elsőáldozás menetéről bővebben ITT lehet olvasni.

Bérmálás

Bérmálás szentségében megerősít a Szentlélek, hogy hitünket bátran megvalljuk, és hitünk szerint éljünk. Ez a szentség segítséget ad keresztségi fogadalmunk megtartásához.

A bérmálandónak, amennyiben lehetséges, legyen bérmaszülője. A bérmaszülő feladata azon lenni, hogy a megbérmált Krisztus valódi tanújaként viselkedjék, és teljesítse ezzel a szentséggel járó kötelességeit.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által megállapított, és a Szentszék által jóváhagyott bérmálási korhatár 12-14 év. A bérmálás előtt kellő felkészülés szükséges, ennek a felkészülésnek nem kell túl hosszúnak lennie.

A bérmálás szentségét püspök szolgáltatja ki.

2023. december 10-én bérmálás lesz katolikus közösségünkben. A felkészítések időpontjairól a "HÍREK" lapon lehet tájékozódni. 

 

 

 

Házasság

A házasság szentsége a házasfelek között örök és kizárólagos köteléket hoz létre, ezért a házasság felbonthatatlan. E szentség segíti a házastársakat, hogy családi életüket rendezetten, hűségben, Isten akarata szerint tudják élni, a gyermekeket felelősen elfogadják és neveljék.

A szentség kiszolgáltatását azon a plébánián kell kérni, ahol a házasságot kötni akarja a pár. Az esküvő tervezett időpontja előtt kb. 4 - 8 hónappal célszerű jelentkezni a plébánián. Ott eligazítást is adnak a szükséges adminisztratív tennivalókról.

A jegyeseknek be kell szerezniük a keresztelési anyakönyvi kivonatot. Ezt azon a plébánián kell kérni, ahol a keresztelés történt. A kivonat igazolja a keresztelés tényét, és az illető szabad állapotát, vagyis hogy még nem kötött házasságot.

A második beszerzendő irat a lakóhely szerinti plébánia „elbocsátója”, vagyis hozzájárulása a házasságkötéshez. Amennyiben a jegyesek Brüsszelben laknak, az elbocsátót én állítom ki a részükre.

A harmadik irat a felkészítésről kiadott igazolás. A házasságkötés előtt álló párokat kellően fel kell készíteni a szentség felvételére. Ezt a felkészítést szívesen vállalom. Több alkalommal találkozom a jegyespárral, majd a felkészítésről átadom az igazolást.

Amennyiben valamelyik fél nincs megkeresztelve, a katolikus házasságkötésnek nincs akadálya, de előbb felmentést kell kérni az illetékes egyházmegyei hivataltól. Az ehhez szükséges iratokat itt Brüsszelben, a felkészítés során készítjük el. .

Házasságrendezés:

Katolikusok tisztán polgári házassága sok esetben, akár hosszú évek után is,
rendezhető, érvényes szentségi házassággá tehető

 


© 2015 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode