A belgiumi magyar katolikus lelkigondozásának történetét részletesen bemutatja Borovi József kitűnő monográfiája. Az alábbi írás részben ezen munka alapján készült. 

A belgiumi magyar lelkészség 1930-ban alakult, jórészt állami kezdeményezésre. Az I. világháború után százával, ezrével érkeztek magyar családok, személyek Nyugatra, többek között a belga bányavidékekre, gyáripari központokba. Sorban alakultak a magyar közösségek, a magyar iskolák. 1935-ben megnyílt az első Brüsszeli Magyar Ház a rue Gallai 102. szám alatt. A második világháború után tovább folytatódott a lelkészi munka, amelyet most már emigráns papok vettek át. Dr. Déri Béla lelkészi működésének ideje alatt sikerült megvásárolni a jelenlegi Magyar Házat (rue de l'Arbre Bénit, 123), amelyet Brüsszel város egykori építőmestere épített saját családjának. A Ház jelenleg is azt a célt szolgálja, amit alapítója 1955-ben elgondolt: „magába foglalja az itteni magyar katolikusok kápolnáját, a mindenkori brüsszeli magyar lelkész lakását és a belgiumi magyarság vallási, kulturális és szociális központját”.

A külföldi magyar közösségek előbb-utóbb kénytelenek szembenézni az asszimiláció következtében beálló új helyzettel. A második-harmadik nemzedék egyre jobban beilleszkedik a befogadó ország társadalmába. A gyerekek helyi iskolákba járnak, és a beolvadást felgyorsítják a helyiekkel kötött házasságok. Ennek következtében a missziós közösségek egyre fogynak. A brüsszeli magyar katolikus közösség annyiból jelent kivételt, hogy Magyarország európai uniós csatlakozása után sok magyar honfitársunk érkezett/érkezik ki Brüsszelbe hosszabb – rövidebb időre. Sok új család jelenik meg, gyerekekkel együtt. Ez az új „nemzedék” megfiatalítja a közösséget, új lélekkel erősíti a lelkészség életét.

A Magyar Ház egy magyarokból álló társulat (a belga jog szerint A.S.B.L.) tulajdonában van. A „társulat” neve: Mission Catholique Hongroise de Bruxelles – Brüsszeli Magyar Katolikus Misszió. Az A.S.B.L.tagjai gondoskodnak a Ház fenntartásáról, szervezik a Magyar Ház programjait. Az állami hatóságok előtt az A.S.B.L. képviseli a magyar missziót. Egyházjogi szempontból a Katolikus Közösség a Malines-Bruxelles-i érsekség brüsszeli helynöksége alá tartozik mint „Idegenajkú Közösség” (Communauté d'origine étrangere, COE), de papját a Magyar Püspöki Kar nevezi ki. Magyarországi elöljárónk Dr. Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök. 

© 2015 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode