Nagyszombati üzenet

2020.04.10 20:52

 

Mindenkit köszöntök!

 

Nagyszombat: Jézus sírban pihenésének ideje, a húsvéti szent háromnap harmadik napja. Hagyományosan az esti szertartás során ünnepeljük Krisztus feltámadását. A húsvéti vigilia a tűzszenteléssel kezdődik, majd az olvasmányok következnek. Az evangélium után megújítjuk keresztségi fogadalmunkat. A szertartás negyedik része a szentmise.  A szentmise után kerül sor - Magyarországon - a feltámadási körmenetre.

Alább küldöm a nagyszombati evangéliumot és üzenetet.

 

Google Muzyka Play uruchamia funkcję przeznaczoną tylko dla ...

 

Húsvétvasárnap a Magyar Házban mondok szentmisét, amit az interneten lehet majd követni.

 

Áldott húsvétot kívánok Mindenkinek!

 

Havas István

 

Krisztus feltámadott! - Székelyföld.ma

 

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Feltámadt, és előttetek megy Galileába.

Szombat elmúltával, a hét első napján pirkadatkor Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme, nagy földrengés támadt: Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Olyan volt a tekintete, mint a villám, a ruhája pedig fehér, mint a hó. Az őrök reszketni kezdtek félelmükben, és szinte halálra váltak. Ekkor megszólalt az angyal, és ezt mondta az asszonyoknak: „Ne féljetek! Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Ő nincs itt, mert feltámadt, amint megígérte. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt! És siessetek, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott viszontláthatjátok őt! Íme, én megmondtam nektek!” Erre elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszerre csak Jézus jött velük szemben, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Ők pedig odasiettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem.”
Ezek az evangélium igéi.

Mt 28,1-10

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza

A feltámadás áldása:Jézus velünk van - YouTube

© 2015 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode