A jászol ökre és szamara

2016.12.09 19:59

Tisztelt Honfitársaim!

Kedves Testvérek!

A jászol ökre és szamara


 

Jelenits István piarista hittudósnak, rendtársamnak van egy csodálatos elmélkedése a betlehemi jászolról. Örömmel adom közre elmélkedésre, lelkiismeret-vizsgálatra hívó sorait.

„A betlehemeknek s az első karácsonyéjszakát ábrázoló képeknek hagyományos alakja az ökör és a szamár. Ismerősként köszöntjük őket, nemcsak azért, mert megszoktuk, hogy ott vannak a kis Jézus közelében, hanem azért is, mert valóban odaillenek a jászol mellé. Mégsem árt tudnunk, hogy az evangélium karácsonyi beszámolójában kifejezetten nem esik szó róluk. A Biblia íróinak nem szokása, hogy egy-egy esemény színhelyét pontosan leírják, figyelmük rendesen csak a lényeges szereplőkre irányul. Jézus születéséről is csak ennyit ír Szent Lukács: „Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson (2, 7).

Érdemes-e kutatnunk, hogy került mégis oda az ökör meg a szamár az oltárképekre, a kódexek miniatúráira s a mi karácsonyfáink alá is? Nem egyszerűbb megelégednünk azzal, hogy bizonyára a képzeletnek természetes leleménye állította őket a jászol mellé, szinte önként adódó mozdulattal kiegészítve a Biblia szűkszavú beszámolóját? Elvégre így is lehetne, csakhogy akkor aligha vált volna ennyire általánossá, szinte kötelezővé ennek a két alaknak az ábrázolása, s ez az állat-téma bizonyára több változatot is ismerne: megjelennének a jászol közelében más háziállatok is, esetleg egyszer-másszor egyedül maradna az ökör vagy a szamár.

A tudósok valószínűnek tartják, hogy ez a két jámbor állat Izajás próféta könyvéből került a betlehemi jelenetbe. Mert Izajás szerint Isten így emel vádat választott népe ellen:

„Halljátok, egek, és te, föld, jó figyelj, mert az Úr beszél: Fiakat neveltem és naggyá tettem őket, ők azonban hűtlenné váltak. Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár urának jászolát, csak Izrael nem ismert meg, népem nem tud semmit megérteni” (1,2-3).

Ha ismerjük ezt a prófétai szemrehányást, más szemmel nézzük az ökröt meg a szamarat a betlehemi ábrázolásokon. Nem azért vannak ők ott a jászol körül, hogy leheletükkel Jézust melengessék, hanem inkább azért, hogy minket lelkiismeret-vizsgálatra indítsanak. Okoskodásunk, gyanakvásunk, fölényeskedésünk nem irtotta-e ki belőlünk a szívnek egyszerű, elemi vonzalmait: a hűséget, a hálát, az önfeledt örömet? Aki ezekből „kinőtt”, hiába hivatkozik az értelemre, messzebb szakadt a megértéstől, mint az ösztönösségben tájékozódó állatok.

Mikor Betlehemet faragok, festek, fűrészelek, vagy egyszerűen csak leporolom a régit, meggondolom: olyan holmival van dolgom, amelynek minden apró részlete beszédes. Nemcsak játszani akarok vele megilletődve; azon vagyok, hogy minél többet megértsek abból, amit jelent. S aztán ne feszengve, félszegen keressem majd helyemet a családi karácsonyfa alatt, hanem olyan igazi hűséggel és örömmel, amilyen az ökör meg a szamár szemében ragyog.”

Bár az adventi időszakban a Magyar Házban a távolság és a közlekedési nehézségek miatt nem tartunk roráte-szentmisét, az otthoni decemberi hangulatot idézi Juhász Gyula verse.

 

 

 

 

Köszönetnyilvánítás

Az immár hagyományos Szent Család-járásra idén is sok család jelentkezett. Köszönet érte, egyben köszönjük Bergmann Gábor, illetve az egész Bergmann családra szervező munkáját.

 

A WIK, azaz a Woluwéi Imakör decemberi szentségimádási óráján a vártnál sokkal több résztvevő jelent meg. Nagy öröm ez, és egyben azt is jelzi, hogy komoly igény van az oltáriszentség előtti imaórákra. Köszönetet mondok minden jelenlévőnek, valamint az imák és énekek vezetőinek!

 

Előretekintés:

December 24-én, szombaton, karácsony estéjén a Magyar Házban 20 órai kezdettel tartjuk a szentmisét. Karácsonyi énekeinkkel köszöntjük a közénk érkező Kisdedet.

 

December 25-én, vasárnap, Nagykarácsony napján a szentmisék a szokott rend szerint délelőtt 10h30-kor és délután 18 órakor kezdődnek.

 

December 26-án, hétfőn, nem lesz szentmise a Magyar Házban. Ezen a napon a hágai magyar közösséggel ünneplem Jézus születését.

 

December 31-én, szombaton, nem lesz szertartás a Magyar Házban.

 

Január 1-jén, vasárnap, Újév napján, a szentmisék a szokott rend szerint délelőtt 10h30-kor és délután 18 órakor lesznek a Magyar Házban.

 

A hagyományos újévi fogadásra két időpont is alkalmasnak bizonyul: január 15. vagy január 22. Az időpontról időben értesítést fogunk küldeni.

 

Minden testvéremnek áldott, békességes, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánok, a hazautazóknak jó utat, a maradóknak nyugodt brüsszeli napokat.

 

 

Brüsszel, 2016. december 9.                                                                          

                                                                                                                        Havas István

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Juhász Gyula: Rorate

 

A kéklő félhomályban

Az örökmécs ragyog,

Mosolygón álmodoznak

A barokk angyalok.

A gyertyák rendre gyúlnak,

A minisztráns gyerek,

Mint bárány a mezőben

Csenget. Az árny dereng.

Hideg kövön anyókák

Térdelnek. Ifjú pap

Magasba fölmutatja

Szelíden az Urat.

Derűs hit tűnt malasztját

Könnyezve keresem.

Ó gyönyörű gyerekség,

Ó boldog Betlehem!

 

 

 

© 2015 Minden jog fenntartva.