Március 30-31. - a templomi szentgyónás ELMARAD

2020.03.30 16:15

 

Mindenkit köszöntök!

 
Az eredeti tervek szerint ma és holnap este lett volna szentségimádással egybekötött szentgyónási lehetőség a Sainte-Famille templomban. Mivel a jelenlegi helyzetben szentgyónást nem tudunk most végezni, ezért a rendkívüli helyzet miatt bűnbocsánatot lehet nyerni a teljes bánat felindításával. Ennek magában kell foglalnia azt az elhatározást, hogy amint lehetőség lesz rá, elvégezzük a szentgyónást. Ilyen vagy hasonló imával indíthatjuk fel a teljes bánatot:
 
Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon 
megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.
 
Havas István
 
 
 
 

Vissza

Megtisztulás a bűnbánat révén - Astro24h.hu, tisztítás

 

© 2015 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode