Május 3. - Szentmise húsvét negyedik vasárnapján

2020.05.02 22:23

 

Kedves Testvérek!

Jézus, a Jó Pásztor úgy szereti a Rá bízott nyájat, hogy Életét adta minden egyes juháért. Név szerint ismer Mindannyiunkat. Utánamegy az elveszett századiknak és nem nyugszik, amíg meg nem találja az elkóborolt bárányt. Figyeljünk hívó Szavára, találjuk és őrízzük meg a Hozzá vezető utat, mert Ő az "akhol ajtaja"! Rajta keresztül nyílik meg az örök élet reménysége.

 Ezt az üzenetet adja át Számunkra a szentmisében Havas István lelkipásztor, húsvét negyedik vasárnapján: 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből


Pünkösd napján Péter a tizenegy (apostol) kíséretében előlépett és hangos szóval így beszélt:
„Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette!” E szavak hallatára fájdalom járta át a szívüket, és megkérdezték Pétert meg a többi apostolt: „Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?” Péter azt felelte: „Tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Akkor elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de a mi Urunk, Istenünk hívja őket.” Még más szavakkal is biztatta és buzdította őket: „Engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből!”
Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek tért meg.
Ez az Isten igéje.
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR
 

Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 9. tónus.

Előénekes: Az Úr nékem pásztorom: * ínséget nem kell látnom.
Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
Hívek: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemen illatos olaj csillog, * serlegem megtöltöd bőkezűen.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

E: Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül.
H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
 

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből

Szeretteim!
Ha a jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok: „Bűnt nem követett el, s hamisság nem volt a szájában.”
Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos Bíróra. Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a bűnöknek, és az igazságnak éljünk. Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást. Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek Pásztorához és oltalmazójához.
Ez az Isten igéje.
 

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Én vagyok a jó Pásztor. * Ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem. Jn 10,14 – 8G. tónus.
 

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Abban az időben így szólt Jézus:
„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik.”
Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél.
Jézus ezért így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.”
Ezek az evangélium igéi.
 

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, Krisztushoz, örök Főpapunkhoz, aki jó Pásztorként jött el közénk, hogy országába hívjon minket!
Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, N. pápát, főpásztorainkat és papjainkat, hogy a jó Pásztor áldozatosságával vezessék a rájuk bízottakat!
Hívek:. Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Légy, Urunk, jó Pásztora az egész világnak, hogy békében éljenek a nemzetek!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Vezesd egységre nyájadat, hogy egy akol legyen és egy Pásztor!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Áldd meg, Urunk a keresztény családokat, és támassz belőlük szent papi és szerzetesi hivatásokat!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Adj erőt a fiataloknak, akiket szolgálatodra kiválasztottál, hogy felelősségteljesen elfogadják és őrizzék a hivatás kegyelmét!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk és Istenünk! Te, a jó Pásztor, életedet adtad érettünk. Add, hogy sokan kövessék hívó szavadat, és a te áldozatos szereteteddel dolgozzanak a lelkekért. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

A szentmiséhez kapcsolódó képeket a gyerekek kiszínezhetik. Az elkészült művek a következő szentmise végén kisorsolásra kerülnek. A szerencsés alkotók jutalomban részesülnek. Kérjük a kedves Szülőket, hogy  segítsék gyermekeiknek a képek beszkennelését és elküldését az alábbi címre: havas.istvan@piarista.hu

      


 

 

Vissza

© 2015 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode